Watermaatwerk

© Copyright Watermaatwerk | All rights reserved

 

Welkom op de site van Watermaatwerk.

Advies op het grensvlak van beleid en praktijk, tussen water(beheerders) en land(bouw).

Samen met andere partijen werken aan duurzaam natuur- en waterbeheer in een aantrekkelijk landschap met oog voor de rol van overheden en agrariërs daarin.


Watermaatwerk: projectmanagement en (strategisch) advies op het gebied van watermanagement in het landelijk gebied.


Belangrijke elementen: KRW, gebiedsprocessen, participatie, agrarisch waterbeheer, natuurvriendelijke oevers, groenblauwe dooradering, omvorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), Catalogus groenblauwe diensten, ecosysteemdiensten.